Családtámogatások 

 

XIII. kerületi önkormányzati támogatások:

Magas rizikójú várandósok szűrésének támogatása:

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat a családok gyermekvállalásának támogatása érdekében azoknak az édesanyáknál, akiknél a gyermekvállalás valamilyen oknál fogva magas rizikó faktorú, szakorvos által javasolt szűrés költségéhez hozzájárul. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezzen és életvitelszerűen itt éljen.

https://www.budapest13.hu/ugy/gyermeket-varo-edesanyanak-szuresi-koltseghez-valo-hozzajarulas/

Oltástámogatás:

Bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élőállampolgár nyújthat be kérelmet,aki az adott költségvetési évben 6 hetes és 8 hónapos korú gyermeke részére - a házi gyermekorvos javaslatára - rotavírusokozta hasmenés elleni védő oltássorozat költségének átvállalását igényli (támogatás összege: költség 70%-a);

https://www.budapest13.hu/palyazat/telepulesi-tamogatas-palyazat-vedooltas-koltsegeinek-tamogasara/

Életkezdési támogatás:

A gyermek születése alkalmából az a szülő igényelheti, aki a kérelem benyújtásakor és az azt megelőző egy évben kerületi lakóhellyel rendelkezik és a gyermeke a kérelem benyújtásáig egy éves korát nem töltötte be. A támogatás összege 30000 Ft, amelyet a már megnyitott Start-számlára utalnak.

https://www.budapest13.hu/ugy/eletkezdesi-tamogatas/

Mini vízhezszoktató 2-4 éves gyermekek részére

https://www.budapest13.hu/ugy/mini-vizhezszoktato-2-4-eves-gyermekek-reszere/

Egyéb XIII. kerületi szociális ügyekről és támogatásokról itt tájékozódhat: https://www.budapest13.hu/szocialis-ugyek-tamogatasok/

Általános támogatások

Bővebb információk, és támogatások igényléséről: 
 

Születési anyakönyvi kivonat: kiállításához szükséges adatok felvétele a szülészeti osztályon történik. Ha valamilyen okból ez mégsem történik meg kórházi tartózkodásuk alatt, akkor az önkormányzathoz be kell menni. Az anyakönyvet a szülés helyéhez tartozó anyakönyvi hivatal adja ki.

Itt kell bemutatni a következő okmányokat

 • Mindkét fél érvényes személyi igazolványa, a személyi számot igazoló lap és a lakcímkártya
 • Várandós gondozási könyv
 • Igazolás a szülész orvostól a terhesség tényéről és a szülés várható időpontjáról
 • Amennyiben házasok: Házassági anyakönyvi kivonat, vagy annak hiteles másolata (amennyiben a házasság 1 évnél régebben történt) - a másolat kiadása INGYENES
 • Ha nem házas: teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat
 • kiállításához a fenti okmányok mellett kell egy szakorvosi igazolás a fogantatás vélelmezett- és a szülés várható időpontjáról

Juttatások:

Anyasági támogatás (kelengye pénz):

Anyasági támogatásra a szülést követően az a nő jogosult, aki terhessége alatt legalább négy alkalommal - koraszülés esetén legalább egyszer - várandós gondozáson részt vett.

A szüléstől számított 180 napon belül kell igényelni, a jogosultság utána elvész! Munkaviszonytól független. Egyszeri összegben, az öregségi nyugdíj minimum 225%-a azaz bruttó 64.125 Ft. Ikergyermek esetében az öregségi nyugdíj minimum 300 %-a, azaz bruttó 85.500 Ft, (egyszeri kifizetés). Az igénylést a szüléstől számított 6 hónapon belül kell benyújtani az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál, illetve igényelhető a kormányablakoknál. Amennyiben az igénylő munkahelyén működik családtámogatási kifizetőhely, akkor a kifizetőhelynél lehet igényelni.

Mellékelni kell:

 • A szülészorvos vagy a védőnő igazolását arról, hogy az anya elegendő alkalommal részt vett várandós gondozáson
 • A várandós gondozási kiskönyvet (ez igazolja, hogy a kismama részt vett a várandós gondozáson)
 • A gyermek/ek eredeti születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját
 • Az igénylő (édesanya) személyi azonosító igazolványát, lakcímkártyáját, adóazonosító kártyáját, TAJ kártyáját

Csecsemőgondozási díj (CSED) - (régen: Szülési szabadság - Terhességi Gyerekágyi Segély - TGYÁS):

Az jogosult rá, aki a szülést megelőző 2 éven belül összesen 365 naptári napon biztosított volt és a biztosítás időtartama, vagy annak megszűnését követő 42 napon belül szült. Ha az anyának volt munkahelye, akkor a szülés után 168 napig a naptári napi átlagkereset 70%-át kapja. A szülés előtt 28 nappal már meg lehet kezdeni, de ezt levonják a szülés utáni szabadságból.). Amennyiben a jogosultnak nincs legalább 180 napi jövedelme, a CSED alapja a jogosultság kezdőnapján érvényes minimálbér kétszerese (2018-ban: 276.000,- Ft). A CSED adóköteles, azonban sem egészség-, sem pedig nyugdíjjárulékot nem kell fizetni utána. A CSED iránti kérelmet abiztosított foglalkoztatójánál kell előterjeszteni, a biztosítás fennállása alatt és annak megszűnését követően is. Azon biztosítottak esetében, ahol nincs foglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó) a kérelmet a fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatalához, főváros esetében a XIII. kerületi Hivatalhoz kell benyújtani.

Mellékelni kell:

 • terhesgondozási kiskönyv másolatát
 • orvosi igazolást a terhesállományba vételről
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát
 • igazolás a biztosítási jogviszonyról és az egészségbiztosítási ellátásokról
 • foglalkoztatási igazolás

Családi pótlék: 

Alanyi jogon jár. Két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást (a még nem tanköteles gyermek után) és az iskoláztatási támogatást (a már iskolába járó gyermek után, annak 20. életévéig, amennyiben támogatott közoktatási intézménybe jár). A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igényelheti a családi pótlékot. Ennek feltétele, hogy mindketten nyilatkozatot tegyenek és csak egyikük igényelje az ellátást. Visszamenőleg csak a tárgyhóra, illetve az azt megelőző 2 hónapra jár. Ezért tanácsos a szülést követő hatvan napon belül igényelni. Az igénylést a Magyar Államkincstárnál vagy a kormányablaknál lehet megtenni. (szükséges hozzá: lakcímkártya, személyi igazolvány, TAJ kártya, születési anyakönyvi kivonat)

Összegek:

Házasok esetén (gyermekenként) 

1 gyerek után 12 200 Ft 

2 gyerek után 13 300 Ft

3 vagy több gyermek 16 000 Ft

Tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos kiskorú (5/2003. (II.9.) ESzCsM rendelet alapján)

23 300 Ft

Gyermeknevelési díj - GYED:

Akkor jogosult rá a biztosított szülő, ha a GYED igénylését megelőzően két éven belül 365 naptári napon át biztosított volt. A gyermek max. 2 éves koráig folyósítható, de ideje a biztosításban elöltött időtől függ. A gyermek 2 éves koráig akkor jár, ha az igénylő a szülést megelőző 1 éven belül 562 nap biztosításban eltöltött idővel kell rendelkezni. A naptári napi átlagkereset 70% - a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70 %-a, azaz max. bruttó 193.200forint jár a gyermek 2 éves koráig. Nem alanyi jogon jár, biztosítási jogviszonyhoz kötött. Ha a kismama a terhességet megelőző évben nem rendelkezik legalább 180 nap munkaviszonnyal, akkor a gyed összegét a minimálbér kétszeresének harmincad részének (bruttó 82.800 Ft) figyelembe vételével számolják ki. (10% nyugdíjjárulékot és SZJA-t vonnak belőle). Az igénylést Magyar Államkincstárnál vagy a kormányablaknál lehet megtenni.

Diplomás GYED:

Azok, akik már legalább egy év aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkeznek és gyermekük születik, a gyermek 1 éves koráig GYED-re jogosultak. A kiszámításánál a mesterképzésben, egységes osztatlan képzésben, vagy doktori képzésben részt vevő hallgatóknál a magasabb összegű garantált bérminimum (2018-ban 180.000 forint) az ellátás alapja (bruttó 126.350 Ft) az alapképzésben részt vettek esetében pedig a minimálbér (2018-ban 138.000 forint) lesz az alap (bruttó 96.600 Ft). A már végzett hallgatók esetében diplomás GYED-re jogosít az is, ha munkaviszony hiányában a szülésre a diploma - vagy annak hiányában az abszolutórium - megszerzését követő 1 éven belül kerül sor.

Gyermeknevelési Segély - GYES:

Alanyi jogon jár. Összege azonos az öregségi nyugdíj legkisebb összegével, melyből levonásra kerül 10 % nyugdíjjárulék. Ez havi bruttó28 500 forint, ikergyermekek esetén gyermekenként 28.500,-. Ha valaki GYED-re nem jogosult, akkor a szülés napjától igényelhető. A gyermek 3 éves koráig, ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig, illetve tartósan beteg, vagy súlyosan fogyatékos gyermek esetén a gyermek 10 éves koráig igényelhető. A szülő a gyermek 1 éves koráig kereső tevékenységet nem folytathat, utána heti 30 órában dolgozhat. A gyermek 1 éves kora után időbeli korlátozás nélkül elhelyezhető a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben; amennyiben a nagyszülő részére kerül kifizetésre, akkor napi 5 órában helyezhető el intézményben. Igényelhető a Magyar Államkincstárnál, vagy a kormányablakoknál is.

GYED extra:

a GYED és GYES mellett korlátlanul lehet dolgozni, ha a gyermek elmúlt 1 éves. A GYED és a GYES is továbbfolyósításra kerül, amennyiben újabb gyermek születik a családba. Az ellátás továbbfolyósítására az igényt a területileg illetékes kormányhivatalnál kell jelezni a megfelelő nyomtatvány kitöltésével. Mindegyik gyermek esetében folyósításra kerül a gyermek után járó valamennyi ellátás a gyermek 3 éves koráig.

Gyermeknevelési támogatás - GYET:

A támogatásban az részesülhet, aki 3 vagy több gyermeket nevel. A legfiatalabb gyermek 3. életévétől a 8. életévéig jár.

Összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, azaz bruttó 28.500 Ft. Folyósítása alatt a szülő heti 30 órában a gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben. A támogatás folyósítása alatt munkát lehet végezni, feltéve, hogy a heti munkaidő nem haladja meg a 30 órát, vagy időkorlátozás nélkül, ha a munkavégzés az otthonában történik. Az igénylést a Magyar Államkincstárnál, illetve a kormányablaknál lehet megtenni.

Családi adókedvezmény:

Jövedelemhez nem kötött családi kedvezmény, mely az adóalapot csökkenti. Az összevont adóalapot 1 eltartott esetvén 66.000 Ft-tal, 2 gyerek esetén 116.670 Ft-tal, 3 vagy több esetén 220.000 Ft-tal lehet csökkenteni havonta és kedvezményezett eltartottanként. Eltartottnak számít a gyermek, a magzat a fogantatás utáni 91. naptól, a saját jogon családi pótlékban részesülő és a rokkantsági járadékban részesülő is. A családi adókedvezményt az eltartott adóazonosító jelének feltűntetésével lehet igényelni. A családi adókedvezmény megosztható a házaspárok, élettársak között. A családi kedvezmény összege függ a gyermekek számától, de nem jár minden eltartott után, számításánál a családi pótlék megállapítása szempontjából számított eltartottakat kell igénybe venni. Az adóelőleg megállapítását megelőzően, a magánszemély összevont adóalapját csökkenti. Ha a család az SZJA-ból nem tudja érvényesíteni, akkor azt az általa fizetett járulékokból is érvényesíteni tudja (csökkenti a biztosított által fizetendő természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék és nyugdíjjárulék együttes összegét. Igénybevételét az "Adóelőleg-nyilatkozat 2018. évben a családi kedvezmény érvényesítéséről a munkáltatótól származó bevétel adóelőlegének megállapításához" c. nyomtatvány kitöltésével kell jelezni. Mellékelni nem kell, de otthon mellé kell tenni és minimum 5 évig meg kell őrizni a szakorvosi igazolást a fogantatás vélelmezett- és a szülés várható időpontjáról.

Apának járó munkaidőkedvezmény: gyermeke születésekor 5 nap (ikergyermekek esetén 7 nap) pótszabadság illeti meg az apát, melyet legkésőbb a szülést követő második hónap végéig, kérésének megfelelő időpontban köteles a munkáltató kiadni.

Táppénz:

Táppénzre jogosult az a személy, aki a biztosítás tartama alatt (aktív jogon), vagy a biztosítás megszűnését követő első, második vagy harmadik napon (passzív jogon) válik keresőképtelenné és (jelenleg 3 százalék) egyéni egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett. A jogosultsági feltételek hiánya esetén a táppénz iránt benyújtott igényeket elutasítják. Összege a naptári napi átlagkereset 60 %-a (folyamatos, legalább 2 év biztosítási idő esetében) A napi átlagkereset 50 %-a 2 évnél rövidebb biztosítási idő esetében, vagy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás esetén.

Ezeket a juttatásokat a munkáltatónál lehet igényelni, amennyiben a munkáltatónál társadalombiztosítási kifizetőhely működik. Amennyiben a munkahely nem TB kifizető hely, az igénylést a lakó- vagy tartózkodási hely szerit illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához kell benyújtani a megfelelő nyomtatvány kitöltésével.

Havi Budapest bérlet kisgyerekeseknek (Kismamabérlet):

Azok a budapesti lakcímmel rendelkező személyek jogosultak rá, akik gyes-ben, gyet-ben, gyed-ben csed-ben részesülnek. Kiváltásához szükséges a folyósításról szóló, hat hónapnál nem régebbi eredeti igazolás vagy az ellátást biztosító határozat a Magyar Államkincstártól. A bérletszelvény csak érvényes kisgyerekes bérletigazolvánnyal együtt használható.

Babakötvény:

Minden 2006. január 1-től született gyermeknek az állam 40 000 Ft-ot utal egy elkülönített Start-számlára. A lekötött összeghez csak a 18. életévét betöltött fiatal juthat hozzá. A rossz anyagi helyzetben levők számlájára 7 és 14 éves korukban további 42-42 000 Ft-ot utalnak át. Szülői hozzájárulás esetén az állam a szülők által befizetett összeg 10 %-át (legfeljebb évi 6 000 Ft), a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők számára 20 %-át (legfeljebb évi 12 000 Ft) átutalja a Start számlára. A számlán levő összeg adó-, illeték- és járulékmentes. A megújuló Babakötvény 19 éves futamidejű állampapír, melynek névértéke 1 forint és bármekkora összegben vásárolható a Magyar Államkincstár 21 fix és 10 mozgó értékesítési pontján. Az új befektetés kizárólag Start-számlán vezethető. Nemcsak a szülők, hanem a hozzátartozók is nyithatnak minden 18 éven aluli gyermek számára Start-számlát és vehetnek a kiemelkedően kedvező infláció plusz 3 százalék kamatot fizető Babakötvényből

Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatósága :

1139 Budapest, Váci út 71. Tel: 452-2910 (Postacím: 1430 Budapest, Pf. 74.)

Félfogadás: hétfő, kedd: 8-15:30; szerda: 8-17:30, csütörtök, péntek: 8-12

Nemzeti Egészségügyi Alapkezelő (NEAK)

1139 Budapest, Váci út 73/A. Tel: 350-2001

TAJ szám:

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú újszülöttek részére a TAJ kártya kiállítása hivatalból történik, arra vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani. A személyi adat- és lakcímnyilvántartó szerv (Közigazgatási Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala) az anyakönyvezést követően az újszülött adatait átadja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár számára. Az újszülött lakóhelye szerinti fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve soron kívül, postai úton kézbesíti a TAJ kártyát. A kormányhivatal egészségbiztosítási szakigazgatási szerve hivatalból soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiállítja és a gyermek lakóhelyére vagy a szülő külön kérelmében meghatározott címre postai úton megküldi az újszülött TAJ kártyáját.